Manastir Ježevica

Manastir Ježevica se nalazi u istoimenom selu, u podnožju planine Jelice.

Po narodnoj tradiciji, manastir je sagrađen u XIV veku, kao zadužbina bana Milutina i njegove žene Ikonije. Prvi istorijski podatak o postojanju manastira Ježevica potiče iz 1476. godine. Pretpostavlja se da je manastir kasnije porušen, a na temeljima prvobitne građevine, oko 1600. godine ponovo je sagrađena crkva.

Crkva manastira Ježevica je jednobrodna građevina i ima osnovu upisanog krsta. Pevnički prostori su pravougaonog izgleda, a oltarska apsida polukružnog, zasvedenog oblika.

Oltarski prostor crkve živopisan je 1609. godine, naos i priprata 1636. godine, a ikonostas potiče iz prve polovine 19. veka.

Današnja priprata i zvonik  dozidani su 1853-1854. godine.

Manastir Ježevica