Pećina Kađenica se nalazi na desnoj obali reke Zapadne Morave,  na oko 1 km udaljenosti od Ovčar Banje.

Dva kamena sarkofaga i Hristovo raspeće obeležavaju nemio događaj iz 1815. godine, kada je veliki  zbeg Srba nastradao. Nakon što su otkrili zbeg, Turci su na ulazu u pećinu zapalili slamu i granje. Sav narod u pećini se ugušio kadom, odnosno dimom. Od tada se ovo mesto zove Kađenica.