Slatinska banja

Slatinska banja nalazi se u blizini Čačka, na nadmorskoj visini od 275 m i pogodna je za lečenje kožnih i reumatskih bolesti.